آخرین تجهیزات سیستم انتقال آنالوگ مخابرات صنعت نفت شامل رادیو و مالتی پلکسر فیلیپس (ساخت هلند)، رادیو و مالتی پلکسر "ان ای سی" (ساخت ژاپن) و مالتی پلکسر گرنجر (ساخت انگلستان) که بهره برداری از آنها به ترتیب در سال های 1348، 1357 و 1369 آغاز شده بود، دوم شهريور ماه 1395، ساعت 6:30 بامداد از مدار خارج و با سيستم انتقال دیجيتال جايگزين شدند. آنچه در پي مي آيد مطلبي است به قلم مهندس سيداحمد موسوي از مديريت شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، در مورد تاريخچه استفاده از سيستم انتقال آنالوگ در صنعت نفت كه با هم مي خوانيم.

لینک سیستم انتقال آنالوگ ری/ قزوین/ رشت در چند مرحله تکمیل و راه اندازی شده بود. بهره برداری از ایستگاه های مایکروویو ری/ کرج/ آبیک/ قزوین/ اسپاوین/ پیری/ رشت در سال 1348 با نصب و راه اندازی نخستین شبکه مایکروویو کشور در شرکت نفت آغاز شد.

تجهیزات این لینک از نوع سیستم انتقال فیلیپس بود. هاپ اسپاوین/ پسیوفیلده/ فشارشکن رودبار با نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم انتقال آنالوگ  NCCموسوم به پروژه "هفت خط لوله (Seven Pipeline) در سال 1357 خورشيدي به شبکه مخابراتی فیلیپس افزوده شد. سرانجام دستگاه های مالتی پلکسر گرنجر از سال 1369 به بعد در ایستگاه های رشت و آبیک نصب و موازی با مالتی پلکسرهای فیلیپس و NCC بهره برداری شدند.

analog 1

آخرین دستگاه مالتی پلکسر فیلیپس (سمت راست) و رادیوNEC (سمت چپ) که در ایستگاه مخابراتی اسپاوین خاموش و از مدارخارج شدند

با افزایش نیاز روزافزون به سرویس های نوین مخابراتی مانند انواع شبکه های دیتا، مدیریت مخابرات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به تعریف و طراحی پروژه فاز 2 مدیریت مخابرات و سپس سفارش و خرید تجهیزات دیجیتال شامل رادیو 5000 NEC SDH کشور ژاپن و مالتی پلکسر Fiberhome NGSDH  کشور چین اقدام نمود. این تجهیزات در سال های1393 و 1394 در ایستگاه های لینک ری/ قزوین/ رشت نصب و به مرور با برطرف شدن موانع موجود راه اندازی شدند. هاپ اسپاوین/ رودبار آخرین لینک شبکه مخابراتی آنالوگ بود که در دوره زمانی ذکر شده نوسازی و به سیستم انتقال دیجیتال مجهز شد. با خاموش شدن سیستم انتقال آنالوگ این هاپ، نخستین شبکه مایکروویو شرکت ملی نفت ایران علاوه بر توسعه چشمگیر مجهز به آخرین فناوری روز دنیا شد و سیستم انتقال مایکروویو آنالوگ به تاریخ پیوست.

تجهیزات سیستم انتقال دیجیتال لینک ری/ قزوین/ رشت اگر چه از آذر 1393 تا خرداد 1394 نصب فیزیکی و از خرداد 1394 تا پایان سال آماده بهره برداری شده بودند، به دلیل مشکلات فنی ناشی از توجیه مجدد آنتن هاپ اسپاوین/ پسیوفیلده/ فشارشکن رودبار به دلیل وجود پسیو بین دو ایستگاه مایکروویو و ضرورت تأمین ارتباط مخابراتی پایدار عملیات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و عدم امکان قطعی خطوط تلفن مرکزی، برای مدتی بیش از یک سال دو سیستم انتقال آنالوگ و دیجیتال موازی هم کار کردند.

analog 2

آخرین رادیو و مالتی پلکسر آنالوگ NEC که در ایستگاه مخابراتی فشارشکن رودبار خاموش و از مدار خارج شد

پس از تأمین ارتباط مخابراتی اضطراری فشارشکن رودبار از طریق نصب و راه اندازی سیستم بی سیم خودروئی در ایستگاه مخابراتی پیری و تحویل موبیلفون و واکی تاکی مدل کنوود با قابلیت شماره گیری تلفن های مرکزی به بهره برداران فشارشکن و آموزش استفاده از آن برای مقاصد بهره برداری، پرسنل خدوم معاونت مخابرات منطقه خطوط لوله و مخابرات تهران (ری) از تاریخ 31/5/1395 تا تاریخ 3/6/1395 با کار شبانه روزی در ایستگاه های مخابراتی ری، اسپاوین و فشارشکن رودبار پس از اخذ مجوز قطعی ارتباط خطوط تلفن مرکزی از مدیریت مخابرات این شرکت، سیستم انتقال دیجیتال این هاپ را روشن کرده و با پبکربندی و برنامه ریزی در مدار قرار دادند. به این ترتیب عمر 47 ساله سیستم انتقال آنالوگ صنعت نفت به پایان رسید.

analog 3

 آخرین رادیو فیلیپس که در ایستگاه مخابراتی اسپاوین خاموش و از مدارخارج شد

لازم به توضیح است که شبکه مخابراتی آنالوگ فقط توانائی ارائه سرویس صوتی (تلفن آنالوگ) را داشت، در حالی که شبکه دیجیتال قادراست علاوه بر سرویس صوتی، انواع سرویس های دیتا مانند سیستم اتوماسیون اداری، سیستم حضور و غیاب آنلاین، سیستم دوربین مداربسته، سیستم پزشکی از راه دور، ویدئو کنفرانس و سیستم اسکادا را به مشترکین و بهره برداران ارائه کند. همچنین ضریب اطمینان سیستم انتقال دیجیتال در مقایسه با سیستم انتقال آنالوگ بیشتر است.

منبع :    http://www.petromuseum.ir